Energiveven logo
Horzmenu

Fossil energi

Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene har blitt omdannet til olje, gass eller kull fordi bergarter har lagt seg opp på dem og utsatt materialet for trykk og varme. Fossile brennstoff regnes som ikke-fornybar energi fordi vi bruker ressursene mye raskere enn det tar for naturen å bygge opp nye reserver.

Kull
Kull er dannet i områder hvor det for 300 millioner år siden var skoger og myrer. Etter hvert som vegetasjonen døde ble det stadig tykkere lag med dødt plantemateriale. Lagene ble påvirket av jordvarmen og vannet, hydrogen og nitrogenet i materialet fordampet. Kull innholder derfor mye karbon. Det er forkullingsgraden som bestemmer kvaliteten på kullet. Den er i sterk grad påvirket av alderen på kullet Det er vanlig å dele inn kull i tre grupper.

Brunkull: 3500-4500 kcal/kg og er det yngste kullet
Steinkull:5700-8600 kcal/kg
Antrasitt 8600 kcal/kg er det eldste og mest verdifulle kullet.

Kull dekker 23 % av verdens energibehov. Kina er i dag verdens største produsent av kull. I Europa er Tyskland største produsent av brunkull. Norges kullressurser ligger på Svalbard.

Vil du vite mer om kull gå til:
http://www.energifakta.no/documents/Energi/Ressurser/kull.htm
http://www.snsk.no/internet/

kull

Olje og gass
Det første funnet av olje utenfor Norskekysten ble gjort i 1967. Råolje er i dag den viktigste energikilden i verden. Med dagens utvinningstempo er det sannsynlig at verdens lagre av olje og gass er tomme innen hundre år.

Våre oljeressurser ble i likhet med kull dannet for millioner av år siden ved at døde alger samlet seg på bunnen av havet. Nedbrytingen av materialet fant ikke sted på grunn av liten tilgang på oksygen. Isteden bygde det seg stor lag med algerester. De ble påvirket av jordvarmen og økt trykk og omdannet til olje og gass. Olje og gass er lettere enn vann og steg derfor mot overflaten og samlet seg i lommer i berggrunnen. Det gjør at vi i dag kan hente opp olje og gass fra berggrunnen under havet.

Olje er en blanding av hydrokarboner med ulik størrelse. Størrelsen på hydrokarbonene bestemmer bruksområdet. Av den grunn skiller vi ut hydrokarbonene etter størrelse ved å raffinere oljen. Gass er de letteste hydrokarbonene og består hovedsakelig av metangass. Den er fargeløs og luktfri. De mest kjente produktene fra raffineringsprosessen er bensin, diesel, smøreolje og asfalt. Vil du vite mer om olje og gass gå til.

http://www.ig.uit.no/geostudiesamling/olje.htm
http://www.gyldendal.no/undervisning/petroleum3/realindex.html

Fordelene ved å bruke fossilet brensel?
Olje, kull og gass har svært høyt innhold av energi?
De fleste maskiner og fremkomstmidler er konstruert for fossilet brensel
De finnes store forekomster av olje, gass og kull i verden.

Utfordringene ved fossilt brensel?
Fossilt brensel er ikke fornybart
Forbrenning av olje, gass og kull bidrar til å øke CO2-konsenterasjonen i lufta
Oppbevaring og transport medfører fare fordi fossilt brensel er brennbart og eksplosivt.
Forekomstene er ikke evigvarende
Olje, gass og kull blir brukt som politiske virkemidler og bidrar til ufred i deler av verden.

Lenker

Natur og ungdoms nettsted om gass:
www.fossilgass.no

BELLONAS sider om fossil energi:
http://www.bellona.no/no/energi/fossil/index.html

Her finner du Olje- og energidepartementet:
http://www.dep.no/oed/

Aktuelle nyheter om miljøspørsmål:
http://miljonytt.no/

www.aschehoug.no/innblikk/artikler2000/januar/januar.html

Newton-artikkel om kull:
www.nrk.no/programmer/tv/newton/1338649.html

Rightmenu