Oppvarming av vann

I dette forsøket kan du eksperimentere med ulike måter å bruke bioenergi til oppvarming av vann på.

Utstyr
Peko Pe, tørr flis, vedkomfyr, tennbriketter, kjeler, stoppeklokke, saft/suppepose, engangsbegre, el-komfyr, vann og litermål.

Peko Pe er en liten kokeovn som kan fyres med tørt gras, halm, flis og pellets. Ovnen er fremstilt for U-landsforhold og til turbruk, og bruker bare en tredjedel av brenselet til andre ovner. Peko Pe betyr den som løser problemer. Ovnen Les mer om Peko Pe her: www.dagogtid.no/arkiv/2002/41/pekope

Vedkomfyr er en uthullet tørrgran med ett trekkhull og ble brukt av skogsarbeiderne i gamle dager. Man skaffer en passende grov stamme og sager et firkantet hull i midten med motorsag. Fra hjørnene i firkanten lages et skrått skjær, noen centimeter dypt, slik at det blir et kryss. Deretter lager man et trekkhull ved å skjære på skrå inn og rammer bunnen av firkanten.

Finnene brukte en annen type, som du kan lese om på disse to linkene:

http://www.vnp.dk/skovkomfur.htm
http://friluftsliv.tbt.no/finskeprimusen.htm

Tid
Ca. 1 skoletime

Fremgangsmåte
Peko Pe og vedkomfyr brukes ute, minimum 8 meter fra bygninger (krav i brannforskriftene).

Peko Pe
Følg bruksanvisningen og tenn opp i Peko Pe`n. Den brenner best på tørr treflis.
Kok opp 1 liter vann – ta tiden.

Vedkomfyr
Opptenning med tennbrikett og flis.
Hvor lang tid tar det å koke 1 liter med vann på vedkomfyr?

Bruk gjerne det varme vannet til saft, eller hva med en suppepose til lunsj?!

El-komfyr
Sammenlign resultatene med vanlig oppvarming på el-komfyr i skolekjøkkenet på minimum og maksimum effekt (noter min. og maks. effekt (tallene på bryteren)).

>b>Resultat i minutter:>/b>

Peko Pe Vedkomfyr Elkomfyr
Min. effekt Max effekt

Noe å finne ut
Hvilken effekt er det på vedkomfyren og Peko Pe`n ?

Forslag til videre arbeid
Undersøk hvilke energikilder som blir brukt i husholdningene i Afrika og kom med forslag til mer effektive og miljøvennlige energiløsninger. 
     
   
Tilbake