Rundfyring


Rundfyring betyr at du fyller ovnen og skrur igjen trekken.

Det fører til ufullstendig forbrenning av veden og utslipp av CO, tjærestoffer og støvpartikler. Fyringsmetoden er også uøkonomisk, da du i verste fall halverer ovnens virkningsgrad. 

   
   
Tilbake