Energiveven logo
Horzmenu
Leftmenu

Alle priser er inklusiv MVA. Fraktkostnader kommer i tillegg.


Les våre salgsbetingelser »Kort betalling mer info..

Velger du å betale med kort, sendes du til PayPal for å legge inn betalingsinformasjonen din.Fra PayPal kommer du tilbake til vår nettbutikk for å bekrefte bestillingen.
Betalingen blir ikke gjennomført før du legger inn betalingsinformasjonen.
        


Posten Norge

Last ned angreskjema »Tips: Klikk på varenavnet for å få mer informasjon om varen. Husk å oppgi antall og eventuelt størrelse i handlevognen når bestilling fullføres.

Nettbutikk

Varenavn:              


Alle interesserte,

Skogkurs Resyme - Nr. 13: Tap tidlig hogst
ISBN nr:

Les mer »

Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen Inntil 10 eksemplarer: kr 15,- pr stk11 - 100 eksemplarer: kr 12,- pr stk101 - 1000 eksemplarer: kr 9,- pr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene.

15KrInspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok
ISBN nr: 978-82-7333-182-3

Les mer »

Landbruksveger har et stort antall bruer bygget over lang tid med datidens krav til bæreevne. Med kjennskap til bruas historie og dokumentasjon av lastklasse kan selv eldre bruer klassifiseres for dagens transporter, men det forutsetter at brua er vedlikeholdt. Til vurdering av bæreevne, bruksklasse har vi tatt med enkle hjelpemidler, tabeller og nomogram, mens etterregning av bruer for eksakt bruksklasse bør utføres av en med relevant ingeniørkompetanse. Det har vist seg at mye av registreringen kan gjøres med noe kunnskap om bruer og enkle midler som grunnlag for beslutninger og forberedende arbeider før en engasjerer ekstern bistand. Forfatter er fagsjef Truls-Erik Johnsrud.Håndboken er finansiert av Landbruks- og matdepartementet. Du kan også A href="http://www.skogkurs.no/skogkursdata/Attachments/918/Inspeksjon_bruer.pdf"laste ned håndboken /Asom pdf-fil.

Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

180Kr

Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,

Frøken Betula
ISBN nr: 978-82-7333-146-5

Les mer »

Frøken Betula er laget for barn og voksne som trives ute i skogen. Boka egner seg som grunnlag og inspirasjon for temaarbeid og uteaktiviteter. Undring, lek og oppdagelser i naturen er av stor betydning for barn og unge. Frøken Betula handler om bjørka og bjørkas plass i det menneskeskapte kulturlandskapet. Boka synliggjør bjørkas egenskaper både som et vakkert naturelement, og som nyttetre. Forfatter: Marit GravklevTegner: Åsbjørg Moland

Denne aktivitetesboka om bjørk er laget for barnehagen og de første trinnene i barneskolen.

89Kr

Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,Videregående/høgskole,

Drikkeflaske Skoleskogen
ISBN nr:

Les mer »

Kjekk å ha i Skoleskogen! Passertil standard drikkeflaskestativer på sykler.

Praktisk og hendig drikkeflaske for turbruk.

25Kr

Funksjonærer,Lærere,

Vegetasjonstyper - Dias
ISBN nr:

Les mer »

Gjennom 50 lysbilder beskrives vegetasjonstypene lavskog, blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog, lågurtskog, høgstaudeskog, furumyrskog, gran og bjørk sumskog, lauv og vier sumpskog. Teksthefte medfølger.


800KrVirkesutnytting - Plansjesett
ISBN nr:

Les mer »

Tilsammen 31 plansjer (format A1) som beskriver krav til virke, samt tømmermåling. Teksthefte medfølger.


1550KrVirkesutnytting - CD - Powerpoint-presentasjoner
ISBN nr:

Les mer »

P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2Denne CD-platen innholder 4 Powerpoint-presentasjoner. ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKo:pFONT size=2 face=verdana/FONT/o:p/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2STRONGVirkesutnytting / Tømmermålingo:p/o:p/STRONG/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2- gir en generell innføring til hele temaområdet. Fra organisatoriske og økonomiske o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2forhold til praktiske tips for maskinførere. De viktigste virkesfeilene og prinsippene for o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2ulike målemetoder tas også opp. Gjennomillustrert med tegninger, 29 lysbilder.o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKo:pFONT size=2 face=verdana/FONT/o:p/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2STRONGAutomatmålingo:p/o:p/STRONG/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2- tar for seg prosessen fra tømmerbilen med sagtømmer ankommer et automatmåleanlegg o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2og beskriver veien og prosessen gjennom anlegget. Fotobasert, 27 lysbilder.o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKo:pFONT size=2 face=verdana/FONT/o:p/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2STRONGFMB-målingo:p/o:p/STRONG/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2Måling basert på fastmassebedømmelse har fokus på tømmer levert som massevirke. o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2Fotobasert, 35 lysbilder.o:p/o:p/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKo:pFONT size=2 face=verdana/FONT/o:p/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2STRONGVirkesfeilo:p/o:p/STRONG/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2- viser og definerer virkesfeil. Fotobasert, 53 lysbilder./FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2/FONT/FONT/SPAN P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoPlainTextSPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'" lang=NO-BOKFONT face=verdanaFONT size=2Utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt og Norsk Virkesmålingo:p/o:p/FONT/FONT/SPAN


350Kr

Funksjonærer,Lærere,Videregående/høgskole,

Skogen miljøtema i lærerutdanningen - Temabok
ISBN nr:

Les mer »

Til bruk ved lærerhøgskolene, men nyttig for alle som er opptatt av skogen. Boka er på 123 sider og har følgende kapitler: UL LISkogen i Norge /LI LITreet forbruker og produsent /LI LISkogen som økosystem /LI LISkog og samfunnet /LI LIBiologisk mangfold i norsk skog /LI LIBærekraft og verdiskapning /LI LISkog og luftforurensing /LI LISkogene i verden /LI/UL

Boka formidler kunnskaper om Norges skoger økologi og biologisk mangfold. Den setter fokus på menneskenes forhold til skogen i fortid og nåtid.

150Kr

Funksjonærer,skognæringen

Lær om klima og bli med på miljødagbok-konkurranse!
ISBN nr:

Les mer »

Undervisningsmateriellet og konkurransen leveres i samarbeid med Panasonic. For registrering til deltagelse i konkurransen og nedlasting av gratis undervisningsmateriell se; A href="http://www.panasonic.no/"www.panasonic.no/A under KIDS SCHOOL logoen!

Lær mer om viktige klimaspørsmål. Hva er forskjellen på vær og klima? Hva er klimaendring og hva er årsakene til at temperaturen stiger? Og, ikke minst, hva kan du og jeg gjøre for å motvirke dette! Læremidlene er gratis. Frakt og ekspedisjonskostnad kr. 240,-

0Kr

Funksjonærer,Skogsmaskinførere,

Bruk av digital klave
ISBN nr:

Les mer »

Denne filmen viser hvordan man kan måle lengde og diameter på en valgt kontrollstokk. I filmen møter vi maskinfører Micke virkeskontrollør Jonas. Men se opp for «brosja’n» ... «Bruk av digital klave» er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige. Filmen er produsert av Heurgren Film. Norsk speaker: Pål Hartmann

En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

190Kr

Lærere,

Lære med skogen - et hjelpemiddel i miljølære
ISBN nr:

Les mer »

Den gir oversikt over fylkeskontakter og læremidler. Brosjyren er gratis! Porto kommer i tillegg.

Denne brosjyre gir et innblikk i arbeidsområdet for Lære med skogen.

0Kr

Lærere,Alle interesserte,

Learning about Forests - presentation and best practises
ISBN nr:

Les mer »Presentation of Learning about Forests and best practise activities

0Kr

Lærere,Barnehage,Småskoletrinnet,

Fru Pinus
ISBN nr: 82-7333-099-0

Les mer »

På de ulike trinn settes furua inn i en økologisk sammenheng med fokus på dyrelivet og aktiviteter som kan utføres ute og inne. Boka retter seg mot barn og voksne som trives ute i skogen. Boka er spesielt interesant for pedagoger som grunnlag for temaarbeid. Naturen danner grunnlag for undring, lek og oppdagelser for barn i alle aldre. Boka følger furua fra frø, og setter fokus på ulike skogtyper som leveområde for planter og dyr gjennom året. Med utgangspunkt i aktiviteter legges grunnlag for kunnskap om nåværende og tidligere bruk av trevirke av furu. Forfatter: Marit GravklevTegner: Åsbjørg Moland

Oppfølgeren til Herr Sorbus er en reise gjennom livsløpet til furua fra kongle, frø, småplanter og ungskog til storvokst furuskog og bruk av trevirke.

89KrHerr Sorbus
ISBN nr: 82-7333-086-9

Les mer »

Vifølger rognetreet Herr Sorbus gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa mot fjellet. Rogna er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetesforslag ute og inne, samt tro og overtro knyttet til bruk av rogn. Forfatter er Marit Gravklev og tegner Asbjørg Moland.

Denne boka retter seg mot barn og voksne som liker å være sammen i skog og mark. Den er særlig godt egnet til temarbeid i barnehagene.

89Kr

Lærere,Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,

BOKPAKKE Frøken Betula/Herr Sorbus/Fru pinus
ISBN nr:

Les mer »

STRONGFru Pinus/STRONGBokaer en reise gjennom livsløpet til furua fra kongle, frø, småplanter og ungskog til storvokst furuskog og bruk av trevirke. På de ulike trinn settes furua inn i en økologisk sammenheng med fokus på dyrelivet og aktiviteter som kan utføres ute og inne. Boka retter seg mot barn og voksne som trives ute i skogen. Boka er spesielt interesant for pedagoger som grunnlag for temaarbeid. Naturen danner grunnlag for undring, lek og oppdagelser for barn i alle aldre. Boka følger furua fra frø, og setter fokus på ulike skogtyper som leveområde for planter og dyr gjennom året. Med utgangspunkt i aktiviteter legges grunnlag for kunnskap om nåværende og tidligere bruk av trevirke av furu. P style="display:block"STRONGIMG border=0 hspace=10 alt=betula_rund.gif vspace=10 align=left src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/2197/betula_rund.gif"Frøken Betula/STRONGFrøken Betula er laget for barn og voksne som trives ute i skogen. Boka egner seg som grunnlag og inspirasjon for temaarbeid og uteaktiviteter. Undring, lek og oppdagelser i naturen er av stor betydning for barn og unge. Frøken Betula handler om bjørka og bjørkas plass i det menneskeskapte kulturlandskapet. Boka synliggjør bjørkas egenskaper både som et vakkert naturelement, og som nyttetre. STRONG IMG border=0 hspace=10 alt=Sobus_rund.gif vspace=10 align=right src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/2202/Sobus_rund.gif" Herr Sorbus/STRONGDenne boka følger rognetreet Herr Sorbus gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa mot fjellet. Rogna er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetesforslag ute og inne, samt tro og overtro knyttet til bruk av rogn. Forfatter er Marit Gravklev og tegner Asbjørg Moland. STRONGPakkepris 218,- /STRONG

Tre bøker med fokus på henholdsvis bjørk, rogn og furu som utgangspunkt for undring, aktiviteter og lek.

218KrBOKPAKKE Frøken Betula/Suseguri/Herr Sorbus/Fru Pinus
ISBN nr:

Les mer »

STRONGFru Pinus/STRONGOppfølgeren til Herr Sorbus er en reise gjennom livsløpet til furua fra kongle, frø, småplanter og ungskog til storvokst furuskog og bruk av trevirke. På de ulike trinn settes furua inn i en økologisk sammenheng med fokus på dyrelivet og aktiviteter som kan utføres ute og inne. Boka retter seg mot barn og voksne som trives ute i skogen. Boka er spesielt interesant for pedagoger som grunnlag for temaarbeid. Naturen danner grunnlag for undring, lek og oppdagelser for barn i alle aldre. Boka følger furua fra frø, og setter fokus på ulike skogtyper som leveområde for planter og dyr gjennom året. Med utgangspunkt i aktiviteter legges grunnlag for kunnskap om nåværende og tidligere bruk av trevirke av furu.STRONGIMG border=0 hspace=10 alt=betula_rund.gif vspace=10 align=left src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/2197/betula_rund.gif"Frøken Betula/STRONGFrøken Betula er laget for barn og voksne som trives ute i skogen. Boka egner seg som grunnlag og inspirasjon for temaarbeid og uteaktiviteter. Undring, lek og oppdagelser i naturen er av stor betydning for barn og unge. Frøken Betula handler om bjørka og bjørkas plass i det menneskeskapte kulturlandskapet. Boka synliggjør bjørkas egenskaper både som et vakkert naturelement, og som nyttetre. IMG border=0 hspace=10 alt=Sobus_rund.gif vspace=10 align=right src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/2199/Sobus_rund.gif" STRONGHerr Sorbus/STRONGDenne boka følger rognetreet Herr Sorbus gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa mot fjellet. Rogna er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetesforslag ute og inne, samt tro og overtro knyttet til bruk av rogn. Forfatter er Marit Gravklev og tegner Asbjørg Moland. STRONG/STRONGSTRONG STRONGIMG border=0 hspace=10 alt=suseguri.gif vspace=10 align=left src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/2198/suseguri.gif"/STRONG Suseguri - verdens minste arkeolog/STRONGBok med aktivitetshefte. Opplegg for småskolen og mellomtrinnet. Boka følger Suseguri i spennende oppdagelser av kulturminner. Aktivitetsheftet hjelper deg med å gjennomføre aktuelle aktiviteter knyttet til 6 ulike kulturminner. STRONG/STRONG STRONGPakkepris 495,-/STRONG

Tre bøker med fokus på henholdsvis bjørk, rogn og furu som utgangspunkt for undring, aktiviteter og lek. Den fjerde boka - Suseguri - tar for seg kulturminner.

495KrSuseguri - verdens minste arkeolog
ISBN nr: 82-91928-03-7

Les mer »

Med boka følger det også et aktivitetshefte.Dette hjelper deg med å gjennomføre aktuelle aktiviteter knyttet til 6 ulike kulturminner. Boka er skrevet av Line Bårdseng og illustrert av Carl Rynning-Tønnessen

Opplegg for småskolen og mellomtrinnet. Boka følger Suseguri i spennende oppdagelser av kulturminner.

295Kr

Lærere,Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,

Uteklasserommet - veileder for praktisk tilrettelegging
ISBN nr: 978-82-7333-140-3

Les mer »

Et fast sted skaper trygghet og tilhørighet hos elevene. Særlig er det slik hvis elevene selv har vært med å utvikle stedet. Elevene møter forberedt og planlegging kan skje før ankomst. Lek og aktiviterer kan fortsettes fra gang til gang, og plassen blir en naturlig arena for læring.Elevene vil også i mye større grad føle et ansvar for plassen. Også for lærerne er en fast plass en god investering.Det skaper forutsigbarhet, det forenkler planleggingen, sparertidsforbruket og det kan skapes gode arenaer for aktiviteter og læring.

En veileder for praktisk tilrettelegging. Last ned veilederen i pdf/format her(1 Mb).

15KrBli kjent med maur
ISBN nr: 978-82-7333-153-3

Les mer »

FONT face=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1Fra heftet:/FONT P align=leftFONT face=verdana size=1"Hei! Det er vanlig at vi håndhilser på dem vi vil /=verdana size=1bli kjent med. Prøv dette med de /FONT/FONTFONT color=#83743bFONT face=verdana size=1røde skogmaurene /FONT/=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1også. De liker ikke inntrengere, og /=verdana size=1forsvarer tua ved å bite seg fast med kjevene /=verdana size=1og sprute maursyre. Kjevene er for svake til å /=verdana size=1bite hull i huden vår, derfor er det helt ufarlig, /=verdana size=1selv om vi kan kjenne tydelig at de biter seg /=verdana size=1fast. Så snart de slipper taket kjenner vi ikke /=verdana size=1noe til bittet. /FONT/FONT P align=leftFONT face=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1Maursyra kan svi kraftig dersom /=verdana size=1vi får den i øynene eller i åpne sår. Det må vi /=verdana size=1unngå. Hold derfor hånda med maur i god avstand /=verdana size=1fra øynene."/FONT/FONT P align=leftFONT size=1/FONT P align=leftFONT size=1/=MyriadPro-LightCond/FONT

Nytt elevhefte fra Lære med skogen. Bli kjent med maur du også! Heftet er på 8 sider og inneholder tips om praktiske aktiviteter og fakta om maur for store og små.

18KrBli kjent med maur - Klassesett 25 stk
ISBN nr: 978-82-7333-153-3

Les mer »

FONT face=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1Fra innledningen i heftet:/FONT P align=leftFONT face=verdana size=1"Hei! Det er vanlig at vi håndhilser på dem vi vil /=verdana size=1bli kjent med. Prøv dette med de /FONT/FONTFONT color=#83743bFONT face=verdana size=1røde skogmaurene /FONT/=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1også. De liker ikke inntrengere, og /=verdana size=1forsvarer tua ved å bite seg fast med kjevene /=verdana size=1og sprute maursyre. Kjevene er for svake til å /=verdana size=1bite hull i huden vår, derfor er det helt ufarlig, /=verdana size=1selv om vi kan kjenne tydelig at de biter seg /=verdana size=1fast. Så snart de slipper taket kjenner vi ikke /=verdana size=1noe til bittet. /FONT/FONT P align=leftFONT face=MyriadPro-LightCondFONT face=verdana size=1Maursyra kan svi kraftig dersom /=verdana size=1vi får den i øynene eller i åpne sår. Det må vi /=verdana size=1unngå. Hold derfor hånda med maur i god avstand /=verdana size=1fra øynene."/FONT/FONT P align=leftFONT face=MyriadPro-LightCondKlassesett på 25 stk til kr. 350,-/FONT

Nytt elevhefte fra Lære med skogen. Bli kjent med maur du også! Heftet er på 8 sider og inneholder tips om praktiske aktiviteter og fakta om maur for store og små.

350Kr

Lærere,Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,Videregående/høgskole,

Musematte Skoleskogen
ISBN nr:

Les mer »

Kort sagt: Praktisk og fin musematte for den digitale Skoleskogen!

Hendig musematte for den mobile brukeren - 20cm i diameter - ideell for mus koblet til bærbare datamaskiner.

25KrKompass Silva carabiner 28 - Skoleskogen
ISBN nr:

Les mer »

Bli kjent med himmelretninger og magnetisme! Og skulle du gå deg bort kan du kanskje finne retningen hjem!

Lite og praktisk kvalitetskompass fra Silva til å henge på sekken.

95KrSkogen gir - Plakat
ISBN nr:

Les mer »Plakaten beskriver skogens produkter, fra papir og masse til møbler og paneler.

30Kr

Lærere,Barnehage,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,Videregående/høgskole,Alle interesserte,

Blyant Skoleskogen
ISBN nr:

Les mer »

Fin og god blyant for bruk i skoleskogen!

Fremdeles er blyanten det optimale mobile skriveverktøyet!

3Kr

Lærere,Mellomtrinnet,

Planter og dyr der vi bor
ISBN nr:

Les mer »

Opplegget har to hovedaktiviteter: UL LIEMSkirruskalenderen/EM/LI LIEMTrær og busker i parken eller skogen/EM/LI/UL "Skirruskalenderen" legger vekt på å vise mangfold og samspill mellom planter og dyr gjennom året. "Trær og busker i parken eller skogen" oppmuntrer elevene til å bli kjente med et utvalg av busker og trær som vokser som enkelttrær eller klynger i parker og hager.

Temaheftet fokuserer på læringsressurser i skolens nærhet. Hensikten med temaheftet er å gjøre elevene kjente med viktige elementer i nærmiljøets økosystem.

80Kr

Lærere,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,

Teknologi og design i Skoleskogen
ISBN nr:

Les mer »

P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalFONT size=3 face=CalibriVi har vel alle en gang lekt med krefter i naturen; - en drage i vinden, en pinne i bekken eller flaskebane i snøen. Dette er B style="mso-bidi-font-weight: normal"ikke /Baktiviteter du finner i dette heftet, men vi har funnet fram til ett antall andre gode prosjekter som inspirerer og gleder./FONT P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalFONT size=3 face=CalibriBarn har ulike læringsmønster. La arbeidet ta tid. Snakk om hva som lages og hvordan dere designer produktene. Snakk om de fysiske lovene dere bruker når utstyret dere lager tas i bruk, husk å bruke tid til refleksjon over sammenhengene!/FONT P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalFONT size=3 face=CalibriVårt håp er at heftet skal bringe med seg skaperglede og undring. /FONT

Dette idéheftet er laget for at elevene skal kunne få praktisk erfaring og kunnskap om ulike temaer innen teknologi og design. Heftet passer barn i mange aldre, men aktivitetene støtter spesielt opp fagområdet på barnetrinnet i skolen. 36 sider

98Kr

Lærere,Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,Videregående/høgskole,

Mat i Skoleskogen
ISBN nr: 978-82-7333-160-1

Les mer »

P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormalDessuten smaker det fantastisk. Vi har vel mange ganger kjent det lette suget i magen når vi er ute i frisk luft hele dagen. Når vi da lager mat sammen, gir det en sterk samhørighetsfølelse. Det er en del av menneskenes kulturarv det å lage mat over åpen ild og samles rundt et måltid. P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormalKokeboken gir tips om: P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal• enkle matoppskrifter P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal• forskjellige matlagingsmetoder P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal• hva slags utstyr som er nyttig å bruke P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal• forskjellige måter å gjøre opp ild P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none" class=MsoNormal48 sider

Skogen er en stadig kilde til inspirasjon. Gjennom å oppholde seg ute i naturen og oppleve den gjennom alle sansene, skaper du den beste forutsetning for fullstendig velvære. Med dette heftet vil vi formidle at matlaging ute ikke behøver å være så vanskelig og kravstort. Det skal være enkelt, morsomt og fantasifullt.

98Kr

Lærere,Ungdomstrinnet,

Skogen - en fornybar ressurs - Bokmål
ISBN nr:

Les mer »

STRONGProsjekthefte /STRONG Fokus settes på miljøfaktorer knyttet til skogproduktenes livsløp. Med utgangspunkt i melkekartongen blir elevene kjent med kartongens livsløp fra frø og tre til ferdig produkt. Gjennom lokalt arbeid må elevene skaffe seg kunnskap om alternative resirkuleringsmetoder. Er energigjennvinning eller materialgjennvinning det beste alternativet der elevene bor ?


90KrSkogen - en fornybar ressurs - Nynorsk
ISBN nr:

Les mer »

STRONGProsjekthefte/STRONG Fokus settes på miljøfaktorer knyttet til skogproduktenes livsløp. Med utgangspunkt i melkekartongen blir elevene kjent med kartongens livsløp fra frø og tre til ferdig produkt. Gjennom lokalt arbeid må elevene skaffe seg kunnskap om alternative resirkuleringsmetoder. Er energigjennvinning eller materialgjennvinning det beste alternativet der elevene bor ?


90KrDe store rovdyra - Interessekonflikter ved forvaltning - Hefte
ISBN nr: 82-7333-128-8

Les mer »

Når ulike interesser møtes i forbindelse med bruk eller utnyttelse av skog og utmark, kan det oppstå konflikter. Vi kjenner til mange store og små konflikter som har satt sitt preg på samfunnsdebatten og ført til konfrontasjoner. Når slike konflikter oppstår, settes demokratiske prosesser i gang. Det er viktig at unge mennesker får erfaring med og interesse for å delta i disse prosessene - noe som fagplanene i skolen understreker. I "Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen" finner en klare formuleringer om at elevene skal engasjere seg i samfunnsspørsmål bl.a. interessekonflikter. En gruppe bestående av representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens dyrehelsetilsyn og Nasjonalt læremiddelsenter har fungert som styringsgruppe for prosjektet.

Dette heftet er særlig rettet mot prosjektarbeid i ungdomsskolen. Lærerne får hjelp gjennom lærerveiledningen - mens elevene bruker tilrettelagt informasjon på Internett som et viktig verktøy i elevprosjekt om rovdyr. Læremiddelet er tilrettelagt i samarbeid med en rekke organisasjoner og institusjoner.

80KrInteressekonflikter ved bruk av naturressurser
ISBN nr:

Les mer »

Heftet er ment som et hjelpemiddel til å komme i gang og ikke som en streng mal for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Gjennom nordisk samarbeid om miljøundervisning på 90-tallet har interessekonflikter vært satsingsområde. I 1999 kom en forskningsrapport fra det norske miljøet i prosjektet som har tittelen "Fra naturfag til politikk". Den presenterer erfaringene som er gjort med denne typen prosjektarbeid og kan være et godt supplement til lærere som skal organisere og veilede klassen sin gjennom arbeidet med en interessekonflikt og ønsker mer bakgrunnsstoff. BSkoleverkets fagplan/B I "Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen" finner en klare formuleringer om at elevene skal engasjere seg i samfunnsspørsmål bl.a. interessekonflikter. IFra "Det miljøbevisste mennesket" i den generelle delen av læreplanen (L`93):/I Mennesket er en del av naturen, og treffer stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for andre folk og for naturmiljøet." "Vårt levesett og vår samfunnsform har dype og truende virkninger for miljøet. Dette driver frem konflikter mellom grupper og land.(..) Det øker kravene både til viten og til bevisste økologiske, etiske og politiske avgjørelser hos enkeltindivider og samfunn." IFra "Natur og miljøfag" (L`97):/I Faget sin plass i skulen (s. 207 - 6.avsnitt); "Øving i å drøfte interessemotsetnader, etiske sider og/eller miljøsider av aktuelle emne skal ha ein plass i opplæringa." Under Hovedmoment for 9.klasse, mangfaldet i naturen (s. 216 - 3.avsnitt); "I opplæringa skal elevane -bli kjende med omgrepet biologisk mangfald, drøfte korleis menneskelege aktivitetar kan endre tilhøva i eit økosystem og konsekvensar og interessekonfliktar i høve til bruk av naturressursar, til dømes ved hjelp av datanett." IFra "Samfunnsfag" (L`97):/I Under hovedmomenter for 9.klasse, Geografi – ei verd av likskap og ulikskap (s186 – 2 avsnitt ) "I opplæringa skal eleven - vurdere bruk og missbruk av ressursar, konsekvenser det får for miljø og samfunn og konfliktane dette skaper" Mål for opplegget Det har vært et mål under utarbeidelsen av heftet å prøve å veve sammen arbeidsgangen i et reellt prosjektarbeid med undervisning knyttet opp mot en interessekonflikt. Det har i tillegg vært naturlig å tenke seg opplegget som et tverrfaglig prosjekt der andre aktuelle fag er norsk, kroppsøving m.fl.

Dette heftet er laget som et hjelpemiddel for lærere som skal jobbe med prosjektarbeid innenfor emnet interessekonflikter ved bruk av naturressurser.

80Kr

Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,

Matematikk i skoleskogen
ISBN nr: 978-82-7333-156-4

Les mer »

FONT size=5 FONT size=2 face=verdana/FONT/FONTSTRONGDel 1. /STRONGEMInneholder grunnleggende ferdigheter: /EM Addisjon,Gjennomsnittsverdi, Addisjon – multiplikasjon - subtraksjon Lengdeoppfatning, Multiplikasjon og addisjon, Tallserie, Største differansen, Hukommelsestrening, Divisjon, Kaste 21 STRONGDel 2 . /STRONGEMInneholder tilpasning av hverdagsmatematikken og ulike uteaktiviteter:/EM Nummerisk regning, Geometri, Prosentregning, Feltforsøk, Statistikk, Modeller i undervisningen. Hefte: 44 sider

Praktisk matematikk med tilknytning til skog for ungdomstrinnet. Dette idéheftet er laget for at elevene skal kunne trene på grunnleggende ferdigheter og tilpasninger i matematikk.

98Kr

Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,Videregående/høgskole,

Treslagsplakater - Trær i Norge - 12 stk. i rull
ISBN nr:

Les mer »

Plakatene leveres i setta 12 ulike. Ønsker du kun enkelte plakater, spesifiser i feltet EMAndre Opplysninger/EM i handlekurven. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Definisjon av genetiske ressurser og eksempler på bruk går igjen på alle plakatene.Plakatene er produsert av Norsk genressurssenter, i samarbeid med Naturfagsenteret og Skogkurs. Plakatserien består av følgende treslag: •Alm og ask•Barlind og kristtorn •Bjørk•Bøk og spisslønn•Eik•Einer•Gran og furu•Hassel og lind•Or•Osp og selje•Rogn og asal•Villeple, hegg og søtkirsebær

Til sammen 12 plakater som dekker hele spekteret av norske skogtrær, med et eller flere treslag på hver plakat. Plakatene er på 50x70 cm og gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (175,- kr).

0KrTreslagsplakater - Trær i Norge - 7 stk. brettet
ISBN nr:

Les mer »

IMG align=right src="http://www.skogkurs.no/skogkursdataictures/3635/plakat.png"Plakatene leveres i sett a7 ulike. Ønsker du kun enkelte plakater, spesifiser i feltet EMAndre Opplysninger/EM i handlekurven. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn, formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Definisjon av genetiske ressurser og eksempler på bruk går igjen på alle plakatene.Plakatene er produsert av Norsk genressurssenter, i samarbeid med Naturfagsenteret og Skogkurs. Plakatserien består av følgende treslag: • Alm og ask• Barlind og kristtorn • Bøk og spisslønn• Einer• Hassel og lind• Or• Osp og selje

Til sammen 7 brettede plakater av norske skogtrær, med et eller flere treslag på hver plakat. Plakatene er på 50x70 cm og gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (60,- kr).

0Kr

Skogeiere,Alle interesserte,

Ungskogpleie - brosjyre
ISBN nr:

Les mer »

P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalInnholdet viser tiltakets verdi for framtidens hogstinntekter, og viser blant annet konsekvensene hvis skjøtsel ikke utføres. P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalSkogfondsordningen og tilskudd gjør tiltaket så billig at enhver skogeier bør kjenne sin besøkelsestid. I den digitale utgaven av brosjyren er linkene aktiverbare og åpner andre dokumenter og nettsider som det henvises til med et «museklikk».?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /o:p/o:p P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalSkriv ut brosjyren, brett og del ut ved arrangementer ol. P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormalDu kan også bestille her fra Skogkurs, da kommer porto og ekspedisjon i tillegg til stykk-pris.FONT face=CalibriFONT size=3o:p/o:p/FONT/FONT

Ny brosjyre med viktige momenter om ungskogpleie. Brosjyren viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel.

10Kr

Skogeiere,Funksjonærer,Andre,

Jaktledelse - Temahefte
ISBN nr: 978-82-7333-183-0

Les mer »

Utarbeidelsen har skjedd i god kontakt med representanter for Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statskog, noen av fylkenes viltforvaltere og flere. Utarbeidelsen er støttet av Norges Skogeierforbund/ Norges Bondelag sitt prosjekt: ”Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark”. Våre stammer av elg og hjort og bestandene av store rovdyr blir stort sett styrt av jakta og jaktuttaket. Dagens storviltjegere er derfor en avgjørende del av viltforvaltningen. Jakta styres av juridiske rammer gjennom lover og forskrifter som jaktlagene plikter å ha oversikt over. Jaktutøvelsen skal skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte for jegerne og andre. Samtidig stilles det strenge krav til human jaktutøvelse fra et stadig mer jaktkritiskt samfunn. Det er i dag opp til grunneieren og jaktlagene å organisere seg slik at jakta utøves forsvarlig. Alle store og små jaktlag bør ha en utpekt eller valgt jaktleder. Det forenkler og sikrer arbeidet. STRONGMålgruppe/STRONG UL LILedere, nestledere og potensielle ledere på jaktlag for jakt på hjortevilt og storerovdyr/LI LIAndre med ansvar og myndighet innen offentlig og privat elg- oghjorteforvaltning/LI LIRovdyrjakt/LI/UL STRONGForfattere/STRONG:Dagh Bakka ogGunnar Hårstad, Skogkurs -Arve Aarhus, Eventus - Vidar Holthe, Norges Skogeierforbund.

Temaheftet JAKTLEDELSE er utarbeidet ved Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Det er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium. Siste revisjon omhandler også jakt på rovvilt.

180Kr

Skogeiere,Funksjonærer,Lærere,

Juletreproduksjon
ISBN nr: - 82-7333-186-1

Les mer »

SPAN lang=NO-BOK P dir=ltr align=leftDenne boka bygger på forrige utgave. Imidlertid har ny fagkunnskap og erfaringerhar gitt grunnlag for oppdateringer.Temaboka inngår som deltakermateriell på kurs i «Juletreproduksjon» i kursserienAktivt Skogbruk. Boka skal være ei faglig støtte for de som deltar på kurs, men erogså egnet for den som ønsker å studere temaet på egen hånd. P dir=ltr align=leftBoka omhandler temaene: UL dir=ltr LI DIV align=leftaktuelle treslag, arter og provenienser/DIV/LI LI DIV align=leftproduksjonsform/DIV/LI LI DIV align=leftproduksjonsareal/DIV/LI LI DIV align=leftproduksjonsteknikk/DIV/LI LI DIV align=leftplanting/DIV/LI LI DIV align=leftkulturpleie/DIV/LI LI DIV align=lefthøsting /DIV/LI LI DIV align=leftomsetning/DIV/LI LI DIV align=leftkrav til kvalitet/DIV/LI LI DIV align=leftskader /DIV/LI LI DIV align=leftøkonomi/DIV/LI/UL P dir=ltr align=left/SPAN

Temaboka om juletreproduksjon er et samarbeid mellom Skogkurs/Aktivt Skogbruk og organisasjonen Norsk Juletre. Den første boka ble utgitt i 1997.

180Kr

Skogeiere,Lærere,

Skolens Skogkontakt
ISBN nr:

Les mer »

Støttebok for skogkontakten på den enkelte skole.


0Kr

Skogeiere,skognæringen

Vegetasjonstyper - Feltbok
ISBN nr: 82-7333-112-1

Les mer »

Dette er en robust feltbok beregnet for utebruk. Hver enkelt vegetasjonstype med karakterplanter blir beskrevet. Boka er rikt illustrert med Dagny Tande Lids tegninger av enkeltarter og fargefotos av de vanligste barskogtypene og lauvskogtypene samt noen myr- og sumpskoger. Feltboka er på 36 sider og er meget slitesterk.

Vegetasjonstypeboka er et hendig verktøy i arbeidet med registrering av vegetasjonstyper i skog - både for skole og skogbruk.

110Kr

Skogeiere,Skogsarbeidere,Funksjonærer,Lærere,

Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk STRONGSkriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant./STRONG

Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

15Kr

Skogeiere,Skogsarbeidere,Funksjonærer,Skogsmaskinførere,

Skogkurs Resyme - Nr. 02 Ungskogpleie
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Nødvendig ungskogpleie er et av de mest lønnsomme tiltak en skogeier kan gjøre. Ungskogpleie ivaretar tidligere investeringer, og i tillegg sikrer man optimal produksjon og valgmuligheter for fremtiden.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 06 Tynning
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Tynning er første anledning til inntekter fra et skogbestand. Og et ungskogpleid bestand med god tetthet gir størst mulighet for økonomisk overskudd ved tynning.

15Kr

Skogeiere,Skogsarbeidere,Funksjonærer,Skogsmaskinførere,Lærere,

Skogkurs Resyme - Nr. 07 Skogbruk og kulturminneforvaltning
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Kildene til størstedelen av vår historie ligger ikke i arkiver eller på museer,men i bygninger, vegfar, fløtningsanlegg, gravhauger, fangstgroper og alle deandre kulturminnene som ligger i landskapet.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr 15,- pr stk11 - 100 eksemplarer: kr 12,- pr stk101 - 1000 eksemplarer: kr 9,- pr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 05 Hogstformer
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Målet med dette resymeet er å beskrive de fire alternative hogstformene: snauflatehogst, frøtrestillingshogst, skjermstillingshogst og bledningshogst.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 09 Markberedning
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk STRONGSkriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant./STRONG

Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene.

15KrSkogkurs Resyme - Nr. 11 Grøfting av fastmark i skog
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr 15,- pr stk11 - 100 eksemplarer: kr 12,- pr stk101 - 1000 eksemplarer: kr 9,- pr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata om sommeren.

15KrVirkesutnytting - Temahefte
ISBN nr: 82-7333-070-2

Les mer »

Heftet er utformet i lommeformat. Heftet gir innføring i prisoppbyggingen og hvordan de reelle virkesprisene framkommer. Heftet tar opp avvirkning i forhold til periodens priser, betydningen av tømmerstokkens avsmalning for prisen, gjennomgang av virkeskrav til sagtømmer og massevirke, generelle regler for aptering og kapping, virkeskontrahering, merking av virket, krav til veistandard, leggeplass, snuplass, brøyting og kappetillegg. Last ned delth.pdf (440 kb) og se nærmere på noe av innholdet. STRONGPriser: /STRONG < 100 stk: kr 18,- pr stk. 101-1000 stk: kr 15,- pr stk. > 1000 stk: kr 12,- pr stk. STRONGHusk å oppgi antall!/STRONG


0KrVirkesutnytting - Toleransetabeller / Kvistmål i plast, lommeformat
ISBN nr:

Les mer »

Beskrivelse av kravene til sagtømmer. På tabeller er det innlagt kvistmål for rask vurdering av kviststørrelsene. Beregnet for å ha i lommen til bruk under hogsten. Gjelder fra august 2013.


8Kr

Skogeiere,Skogsarbeidere,Funksjonærer,Skogsmaskinførere,Lærere,Alle interesserte,

Skogkurs Resyme - Nr. 12 Gjødsling
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr 15,- pr stk11 - 100 eksemplarer: kr 12,- pr stk101 - 1000 eksemplarer: kr 9,- pr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Her omtales bare gjødsling omkring hogstmodenhet fordi det er det gjødslingstiltaket som gir størst lønnsomhet.

15Kr

Skogeiere,Skogsarbeidere,Skogsmaskinførere,Lærere,

Skogkurs Resyme - Nr. 01 Stammekvisting
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Resymeet tar utgangspunkt i at lønnsomheten av å kunne tilby markedet en del kvistfritt sagtømmer antas å øke.

15KrSkogsdrift med snøscooter - DVD
ISBN nr:

Les mer »

Skogsdrift med snøscooter er en lett driftsmetode egnet i områder hvor det ut fra miljøhensyn stilles strenge krav til hogstføring og terrengslitasje. Den er aktuell der tømmeruttaket over arealet er lite og lunneavstanden lang, f eks ved hogst i fjellskog/vernskog og hvor lunnevegene kan bygges opp av snø. Forsøksdriftene i regi av Norske Skog og Namsskogan kommune viste at det lå et betydelig potensiale i produktutvikling av utstyr og metodeforbedring i planlegging og arbeidsteknikk. NISK, seksjon driftsteknikk har utført testing og utvikling av utstyr samt produksjonsstudier. Skogbrukets Kursinstitutt / Aktivt Skogbruk medvirket med metodeutvikling av driftsplanlegging og arbeidsteknikk. Aktivt Skogbruk vil tilby opplæring i driftsmetoden. UL LITemaet omfatter: /LI LIPlanlegging av drift /LI LIRydding, planering og slodding av scootervegene /LI LIHogstopplegg og hogst /LI LILessing /LI LIUtkjøring med ulike doninger /LI LIVelteplass og velteplassarbeid /LI LISnøscooter, hva kreves? /LI LIDriftskostnader /LI LIDriftsoppfølging /LI/UL Videoen er på 40 minutter og gir fordypning i driftsmetoden. Den er et godt supplement til heftet.


450Kr

Skogsarbeidere,Funksjonærer,Skogsmaskinførere,Lærere,Mellomtrinnet,

Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting
ISBN nr:

Les mer »

Inntil 10 eksemplarer: kr STRONG15,- /STRONGpr stk 11 - 100 eksemplarer: kr STRONG12,- /STRONGpr stk 101 - 1000 eksemplarer: kr STRONG9,- /STRONGpr stk Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

15Kr

Skogsarbeidere,Skogsmaskinførere,

Skogsdrift med taubane - temakort
ISBN nr: 978-82-7333-176-2

Les mer »

Temakortene gir enkel instruksjon i bruk av taubane, kabelkran med løpende bærekabel og fast bærekabel. Kortene er inndelt i tema og nummerert for å lette kommunikasjonen på forskjellige språk, og finnes i sett på norsk, engelsk, polsk og litauisk. De omfatter montering, drift og sikkerhet ved bruk av taubane. Det er egne kort for hogstteknikk, skjøting av ståltau og planlegging av terrengprofil. Kortene er enkle å ha med seg ut i terrenget, og tåler vann.Det anbefales åbenytte kortenesammen med temaboken "Skogsdrift med taubane"

I tilknytning til opplæring av personell til taubaner er det utarbeidet temakort på fire ulike språk.

150Kr

Skogsmaskinførere,

Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD
ISBN nr:

Les mer »

Filmen er beregnet på både erfarne og utrente førere, siden det ofte er vanskelig å «se» hvilke endringer som skal til når det gjelder egen kjøring. Filmen baserer seg på hovedpunktene i kurskonseptet «RECO», rational efficient cost-optimization, og tipsene kommer fra noen av Nordens mest erfarne metodeinstruktører. Filmen inneholder blant annet tips om: UL LImaskininnstilninger/LI LIkjøreteknikk/LI LIarbeidsmetoder/LI LIvelteplassplanlegging/LI/UL «Effektiv kjøring med skogsmaskin» er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige. Filmen er produsert av Heurgren Film.Norsk speaker: Pål Hartmann

Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

299Kr

Småskoletrinnet

Refleksvest - Den nye Trealderen
ISBN nr:

Les mer »

Fine og praktiske refleksvester. Finnes i størrelse Liten (M-L) og Stor (XL-XXL)


52Kr

Småskoletrinnet,Mellomtrinnet,Ungdomstrinnet,

Skogplanting - elevhefte
ISBN nr:

Les mer »

I tillegg finner du litt arbeid som kan gjøresnår dere er ferdige med plantingen av skog. Du finner også oppgaversom kan gjøresnår dere er ferdige med plantingen av skog. Vi håper du får en lærerik og fin dag med skogplanting!

I dette heftet finner du ut mer om skogplanting. Her får du også noen oppgaver du skal gjøre før du drar ut på skogplanting med klassen.

4Kr